Програма Erasmus+ на ЕС в Лесотехнически униврситетСъдържание на страницата.

Партньорски университети

Университетски партньори по програма „Еразъм+”

За да може студент да замине да учи един Еразъм семестър в чужбина, първото условие е да съществува сключено Интер-институционално споразумение по програма Еразъм+ с други партньорски университет от страна-членка на Европейския съюз, или страна с предприсъединителен статус. Всеки партньорски университет има свои определени правила и срокове за регистрация при кандидатстване.

Bursa Teknik Universitesi

Държава Турция

Уеб-сайт btu.edu.tr

За студенти Факултет Горско стопанство

Universitá Degli Studi Mediterranea Di Reggio Calabria

Държава Италия

Уеб-сайт www.unirc.it

За студенти Факултет Горско стопанство

Rigas Tehniska Universitate

Държава Латвия

Уеб-сайт www.rtu.lv

За студенти специалност Стопанско управление

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Държава Полша

Уеб-сайт puls.edu.pl

За студенти Факултет Горска промишленост

University Of Applied Science, Salzburg

Държава Австрия

Уеб-сайт fh-salzburg.ac.at

За студенти Факултет Горска промишленост

Technickà Univerzita vo Zvolene

Държава Словакия

Уеб-сайт www.tuzvo.sk

За студенти Факултет Горско стопанство, Горска промишленост, Агрономически факултет, Факултет Екология и Ландшафтна архитектура

Università degli Studi di Sassarie

Държава Италия

Уеб-сайт uniss.it

За студенти Факултет Ветеринарна медицина

Universitatea De Stiinte Agronomice Si Medicina Veterinara Din Bucuresti

Държава Румъния

Уеб-сайт usamv.ro

За студенти Факултет Ветеринарна медицина и Агрономически факултет

Afyon Kocatepe Universitesi

Държава Турция

Уеб-сайт aku.edu.tr

За студенти Факултет Ветеринарна медицина

Istanbul Universitesi – Cerrahpasa

Държава Турция

Уеб-сайт iuc.edu.tr

За студенти Факултет Ветеринарна медицина

Uniwersytet Przyrodniczy We Wroclawiu

Държава Полша

Уеб-сайт upwr.edu.pl

За студенти Факултет Ветеринарна медицина

Universidad de Cordoba

Държава Испания

Уеб-сайт www.uco.es

За студенти Факултет Ветеринарна медицина

Uniwersytet Rolniczy Im. Hugona Kollataja W Krakowie

Държава Полша

Уеб-сайт erasmus.urk.edu.pl

За студенти Агрономически факултет