Програма Erasmus+ на ЕС в Лесотехнически униврситетСъдържание на страницата.

Контакти

Офисът на програма „Еразъм+” в ЛТУ кандидатства всяка академична година за КД 103 „Проект за мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между Програмните държави” по Ключова дейност 1 „ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ ЗА ГРАЖДАНИ”. Той подава формулярите за кандидатстване, а след сключването провежда дейностите по договора, като организира селекции за студентски и преподавателски мобилности и администрира средствата по програмата по време на самите мобилности. На края на всеки договорен период, офисът изготвя отчетите пред ЦЧРЧ, като същевременно издава брошури и подготвя селекционните процедури за следващата година.

Адрес

Лесотехнически университет
бул. „Св. Климент Охридски” № 10
София, 1797

Институционален координатор по програма „Еразъм+” на ЛТУ

ИЛИАНА РУЖАНОВА

гл. ас. д-р ИЛИАНА РУЖАНОВА-ГОСПОДИНОВА
Катедра „Анатомия, физиология и животновъдни науки”,
Факултет „Ветеринарна медицина”

телефон: (+359) 898 541 056

електронна поща: iliana_ruzhanova@ltu.bg

Факултетни координатори по програма „Еразъм+” за ЛТУ

 • доц. д-р ЛИЛЯНА КОЛЕВА
  Факултет: АФ
  електронна поща: liljanamarkova@abv.bg
 • проф. д-р ПЕТЪР АНТОВ
  Факултет: ФГП
  електронна поща: p.antov@ltu.bg
 • доц. д-р КРАСИМИРА ГЕНОВА
  Факултет: ФВМ
  електронна поща: kgenova@ltu.bg
 • доц. д-р РАЛИЦА КУЗМАНОВА
  Факултет: ФЕЛА
  електронна поща: ralitsa.t.kuzmanova@gmail.com
 • доц. д-р инж. СТАНИМИР СТОИЛОВ
  Факултет: ФГС
  електронна поща: stoilovs@ltu.bg
 • проф. д-р КРАСИМИРА СТАНЕВА
  Факултет: ФСУ
  електронна поща: krasistan@mail.ru