Програма Erasmus+ на ЕС в Лесотехнически униврситетСъдържание на страницата.

Други проекти

Проекти по „Еразъм+” в ЛТУ

INTRuST

Наименование: INTRuST: Иновативно обучение за сертифициране на дървесината в горското стопанство, строителството, дървообработващата и мебелната индустрия

№ на проекта: 2021-1-DE02-KA220-VET-000034723

Продължителност: 01.01.2022 г. – 31.12.2023 г.

Още информация: PDF-format [size 193 kB]

TreasureHunt

Наименование: TreasureHunt: Treasure hunt in your neighbour’s backyard

№ на проекта: 2021-1-SE01-KA220-VET-000024850

Продължителност: 01.11.2021 г. – 31.10.2024 г.

Още информация: PDF-format [size 196 kB]

SOLAR

Наименование: SOLAR: Интегрирани системи за производство на храни и енергия за устойчиво интелигентно земеделие

№ на проекта: 2021-1-FR01-KA220-VET-000034605

Продължителност: 01.11.2021 г. – 01.11.2023 г.

Още информация: PDF-format [size 191 kB]

Verti4You

Наименование: Вертикално земеделие за младежи в селски и градски общности (Verti4You)

№ на проекта: 2021-1-RO01-KA220-YOU-000029554

Продължителност: 01.02.2021 г. – 30.04.2024 г.

Още информация: PDF-format [size 126 kB]

Hort4EUgreen

Наименование: Подобряване на практическите умения на специалистите по градинарство, в отговор на изискванията на Европейската зелена сделка (Hort4EUgreen)

№ на проекта: 2020-1-RO01-KA203-080398

Продължителност: 01.11.2020 г. – 31.10.2023 г.

Още информация: PDF-format [size 117 kB]