Програма Erasmus+ на ЕС в Лесотехнически униврситетСъдържание на страницата.

Учебни планове

Факултет АГРОНОМИЧЕСКИ

специалност „Агрономство”, ОКС Бакалавър PDF-формат

специалност „Растителна защита”, ОКС Бакалавър PDF-формат

Факултет ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

специалност „Ветеринарна медицина”, ОКС Магистър PDF-формат

Факултет ГОРСКА ПРОМИШЛЕНОСТ

специалности „Инженерен дизайн”, ОКС Бакалавър и ОКС Магистър и "Технология на дървесината" ОКС Бакалавър (за студенти приети до учебната 2016 – 2017 година)
PDF-формат

специалност „Инженерен дизайн”, ОКС Бакалавър (за студенти приети от учебната 2017 / 2018 година)
PDF-формат

специалност „Инженерен дизайн”, ОКС Магистър (за студенти приети от учебната 2017 / 2018 година)
PDF-формат

Дисциплини от учебните планове на специалност „Инженерен дизайн”, ОКС Бакалавър и ОКС Магистър, които могат да се четат на английски език (за студенти приети от учебната 2017 / 2018 година)
PDF-формат

специалност „Технология на дървесината и мебелите”, ОКС Бакалавър (за студенти приети от учебната 2017 / 2018 година)
PDF-формат

специалност „Технология на дървесината и мебелите”, ОКС Магистър (за студенти приети от учебната 2017 / 2018 година)
PDF-формат

Дисциплини от учебните планове на специалност „Технология на дървесината и мебелите”, ОКС Бакалавър и ОКС Магистър, които могат да се четат на английски език (за студенти приети от учебната 2017 / 2018 година)
PDF-формат

Факултет ГОРСКО СТОПАНСТВО

специалност „Горско стопанство”, ОКС Бакалавър (за студенти приети до учебната 2016 – 2017 година)
PDF-формат

специалност „Горско стопанство”, ОКС Бакалавър (за студенти приети от учебната 2017 / 2018 година)
PDF-формат

специалност „Горско стопанство”, ОКС Магистър (за студенти приети от учебната 2017 / 2018 година)
PDF-формат

Дисциплини от учебните планове на специалност „Горско стопанство”, ОКС Бакалавър, които могат да се четат на английски език (за студенти приети от учебната 2017 / 2018 година)
PDF-формат

Факултет ЕКОЛОГИЯ И ЛАНДШАФТНА АРХИТЕКТУРА

специалност „Екология и опазване на околната среда” PDF-формат

специалност „Ландшафтна архитектура” PDF-формат

Факултет СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

специалност „Алтернативен туризъм”, ОКС Бакалавър (за студенти приети до учебната 2016 – 2017 година) PDF-формат

специалност „Алтернативен туризъм”, ОКС Бакалавър (за студенти приети до учебната 2017 – 2018 година) PDF-формат

специалност „Управление на алтернативния туризъм”, ОКС Магистър (за студенти приети до учебната 2016 – 2017 година) PDF-формат

специалност „Управление на алтернативния туризъм”, ОКС Магистър (за студенти приети до учебната 2017 – 2018 година) PDF-формат

специалност „Стопанско управление”, ОКС Бакалавър (за студенти приети до учебната 2016 – 2017 година) PDF-формат

специалност „Стопанско управление”, ОКС Бакалавър (за студенти приети до учебната 2017 – 2018 година) PDF-формат

специалност „Стопанско управление”, ОКС Магистър (за студенти приети до учебната 2016 – 2017 година) PDF-формат

специалност „Стопанско управление”, ОКС Магистър (за студенти приети до учебната 2017 – 2018 година) PDF-формат