Програма Erasmus+ на ЕС в Лесотехнически униврситетСъдържание на страницата.

Офис „Еразъм+” ЛТУ

Офисът на програма „Еразъм+” в ЛТУ кандидатства всяка академична година за КД 103 „Проект за мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между Програмните държави” по Ключова дейност 1 „ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ ЗА ГРАЖДАНИ”. Той подава формулярите за кандидатстване, а след сключването провежда дейностите по договора, като организира селекции за студентски и преподавателски мобилности и администрира средствата по програмата по време на самите мобилности. На края на всеки договорен период, офисът изготвя отчетите пред ЦЧРЧ, като същевременно издава брошури и подготвя селекционните процедури за следващата година.

Адрес

етаж 1, стая 133
Лесотехнически университет
бул. „Св. Климент Охридски” № 10
София, 1797

Еразъм-офисът на ЛТУ се намира в сграда А (откъм бул. „Св. Климент Охридски”).

Институционален координатор по програма „Еразъм+” на ЛТУ

Regina_Raycheva.jpg

проф. РЕГИНА РАЙЧЕВА

телефон/факс: (+359 2) 962 41 98;
централа: (+359 2) 91 907*205
електронна поща: rexi@abv.bg

Факултетни координатори по програма „Еразъм+” за ЛТУ

 • доц. д-р ЛИЛЯНА КОЛЕВА
  Факултет: АФ
  електронна поща: liljanamarkova@abv.bg
 • проф. РЕГИНА РАЙЧЕВА
  Факултет: ФГП
  електронна поща: rexi@abv.bg
 • доц. КРАСИМИРА ГЕНОВА
  Факултет: ФВМ
  електронна поща: dr_kig@abv.bg
 • гл.ас. д-р РАЛИЦА КУЗМАНОВА
  Факултет: ФЕЛА
  електронна поща: ralitsa.t.kuzmanova@gmail.com
 • доц. д-р инж. СТАНИМИР СТОИЛОВ
  Факултет: ФГСО
  електронна поща: st_stoilov@hotmail.com
 • доц. КРАСИМИРА СТАНЕВА
  Факултет: ФСУ
  електронна поща: krasistan@mail.ru