Програма Erasmus+ на ЕС в Лесотехнически униврситетСъдържание на страницата.

Начало

Erasmus days 2023

Програма „Еразъм+”

Това е новата програма на Европейския съюз (ЕС) в областта на образованието, обучението, младежта и спорта за 2014–2020 г. и има за цел подобряване на уменията и пригодността за заетост, както и модернизиране на образованието, обучението и работата с младежта.

„Еразъм+” обединява седем съществуващи програми на ЕС в областта на образованието, обучението и младежта, като за първи път ще се осигурява подкрепа в областта на спорта.

Тази седемгодишна програма ще даде възможност на над 4 милиона европейци да учат, да се обучават, да придобият трудов опит и да работят като доброволци в чужбина.

В резултат „Еразъм+” предлага повече възможности за сътрудничество между секторите на образованието , обучението , младежта и спорта.

Научи повече

Партньорски университети

Нашите партньори по програма „Еразъм+” са различни университети, с които обменяме студенти и осъществяваме различни съвместни инициативи в областта на висшето образование.

Информация

Важни сайтове

1. ec.europa.eu 2. www.hrdc.bg 3. www.ltu.bg

Офис „Еразъм+”

Офисът по програма „Еразъм+” в ЛТУ подновява всяка академична година договора за студентска и преподавателска мобилност с „Център за развитие на човешки ресурси”.

Кои сме ние

Студентска харта

Статутът на „Еразъм+” студент се прилага към всички студенти, отговарящи на критериите за легитимност на програма „Еразъм+”.

Права и задължения