Програма Erasmus+ на ЕС в Лесотехнически униврситетСъдържание на страницата.

Новини

17.10.2023 Еразъм+ дни в Лесотехническия Университет

На 13ти и 16ти октомври в Лесотехническия университет бяха проведени Еразъм+ дни. Студентите, които се завърнаха от своето обучение или практика по програмата споделиха своите впечатления и преживявания с колегите си, а входящи Еразъм-студенти представиха своите университети.

15.09.2023 Нов договор за мобилност на граждани по програма Еразъм+

Лесотехнически Университет, София има сключен договор по програмата валиден до 31.07.2025 г. Той включва 24 студентски мобилности и 12 преподавателски. От студентските мобилности 18 места са предвидени за практика, а 6 за обучение.

Допълнителни информация - в прикачената обява

14.04.2023 Лесотехнически Университет, София посрещна своя първи студент за практика

През учебната 2022-2023 година за първи път Лесотехнически Университет, София посрещна студент с цел практика. Винчи Салваторе от Universitá Degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Италия прекара осем седмици в провеждане на стаж към Факултет Горско Стопанство, посветени на изучаване на нивото на механизация, прието в България, по-специално използването на харвестери и форвардери за дърводобив и различни и нови системи за работа. Винчи Салваторе посвети няколко седмици от престоя си реализирането на експерименти в различни складове за дървен материал, с помощта на различни машини използвани в горските стопанства в България. Получените резултати и придобития опит ще използва при разработката на своята дипломна работа.

27.10.2021 Програма Еразъм+ 2020/2021 и Хартатa на Лесотехническия университет

Изминалата 2019-2020 академична година беше предвидена да бъде последната година в рамките на програма Еразъм+ за периода 2014-2020 г.; но предвид пандемията COVID-19, настоящата харта е продължена до края на следващата академична година, когато ще влезе в сила новата Харта Еразъм за периода 2021-2027. Лесотехническия университет има присъдена Европейска Харта Еразъм+ със номер 76946-EPP-1-2014-1-BG-EPPKA3-ECHE, и през май 2020 г. кандидатства за нова харта, чието одобрение приключи с положителен резултат. Това означава, че за периода 2021-2027 г., ЛТУ има подписана нова Еразъм харта.

Към пълния текст

20.10.2021 На вниманието на студентите от специалност „Инженерен дизайн” – 3 и 4 курс.

При организатора на учебна дейност на катедра ИДМ (стая 437, IV-ти етаж, сграда „А“ на ЛТУ) се събират заявки за студентски мобилности по програма „Еразъм” Академична 2021/2022 г., летен семестър. По споразумение за две до три мобилности по 4,5 месеца (един семестър) за университета по приложни науки в Залцбург, Австрия

Допълнителни информация - в прикачения файл

03.04.2021 Еразъм Харта за периода 2021 - 2027 г.

Лесотехническият университет успешно кандидатства през изминалата година, и получи Еразъм Харта за периода 2021 - 2027 г.

С пожелание за успешна мобилност на студенти и преподаватели, публикуваме подписания документ и Декларацията за политика по Еразъм на университета.

Декларация за политика по Еразъм (обща стратегия)

Европейска Харта Еразъм+ 2021-2027

15.10.2020 ErasmusDays на ЛТУ на 15.10.2020 г. от 18 ч. чрез Скайп.

Erasmus days 2020

Студенти от Факултет Горска промишленост ще разкажат за своите преживявания по време на студентската мобилност в Залцбург, Австрия през пролетта на 2020 г. Ще научите как се кандидатства за Студентска мобилност с цел обучение и мобилност с цел практика! Какви са процедурите и какви са необходимите документи за кандидатстване. Ще можете да задете въпроси на координатор по програмата Еразъм+ както и на участниците в самата програма, които ще могат да ви обяснят всичко въз основа на техен личен опит и преживявания.

Можете да се включите чрез Skype дори и да нямате скайп профил, през телефона си или през компютъра.

Постер [на български]
Постер [на английски]

07.10.2019 Предстоящите информационни дни на 10, 11 и 12 октомври 2019 г.

Erasmus day 2019

Студентите от сп. "Инженерен дизайн", 3-ти и 4-ти курс са поканени да участват от 10 до 11 часа в зала 512 на презентация на техните колеги, завърнали се от Еразъм-семестър в Залцбург.
Беляна, Лора и Кремена от сп. "Инженерен дизайн" ще презентират.

Заповядайте!

10.10.2018 Заявки за студентски мобилности на студентите от специалност „Инженерен дизайн” – 3 и 4 курс

В кабинета на катедра „Интериор и дизайн за мебели” (ниската сграда срещу Аулата) се събират заявки за студентски мобилности по програма „Еразъм+”, академична 2018/2019 г., летен семестър по споразумение за две (или три) мобилности по 4.5 месеца (един семестър) за Университета по приложни науки в Залцбург, Австрия.

Изисквания:
  • Добро владеене на немски или английски език, което се доказва с диплома от езикова гимназия, сертификат от фирма за изучаване на чужди езици, ИЧС или други.
  • Висок успех от следването (специализиращите дисциплини).

Необходимо е желаещите да подадат следните документи:

  1. Анкетна карта;
  2. Справка Еразъм от деканат ФГП за успеха през изминалия семестър;
  3. Копие на диплома от завършена езикова гимназия или друг сертификат за английски/немски език.
  4. За студентите от „Инженерен дизайн”: албум формат А4 с репродукции на техни творби или PowerPoint презентация във формат PDF на английски език на CD.

Документи 1. и 2. са формуляри, които се ксерокопират (можете да намерите анкетната карта и справката в раздел Кандидатстване ), и могат да се вземат от кабинета на катедра „Интериор и дизайн за мебели” (ниската сграда срещу Аулата).

Допълнителни сведения от проф. Регина Райчева – институционален координатор по програма Erasmus+ за ЛТУ; кабинет 133, ет. 1-ви, сграда А; приемни часове понеделник и сряда от 13.00 до 15.00 ч.

Краен срок за подаване на документи: 12.10.2018 (петък) до 12.00 часа!
Събеседване с кандидатите ще се състои на 15.10.2018 г. в каб. 133 от 13.00 часа.

10.10.2018 Презентация на студенти от специалност „Инженерен дизайн” – 2, 3 и 4 курс

Erasmus day 2018

Уважаеми студенти от специалност „Инженерен дизайн” – 2, 3 и 4 курс,
каним ви на презентация на вашите колеги Еразъм-студенти от 2017-2018 академична година в четвъртък, 11-ти октомври, от 13.00 часа, зала 512 (5-ти етаж, сграда „а”).

#ErasmusDays 2018 – Presentation PDF-формат
Erasmus+ Fact Sheet 2017 PDF-формат

23.10.2014 Важни документи по програма Еразъм+

1. Ръководство по програма Еразъм+ PDF-формат

2. Общи условия по програма Еразъм+ PDF-формат

3. Финансови правила по програма Еразъм+ PDF-формат

4. Често задавани въпроси по програма Еразъм+ PDF-формат

08.08.2014 Често задавани въпроси от страна на студентите за новата програма Еразъм+

Във връзка с често задаваните въпроси от страна на студентите, даваме следните препратки към сайтове, на които има отговор на голяма част от тях.

Study Mobility - European Commision site

Traineeships - European Commision site

Висше образование - сайт на ЦРЧР

01.04.2014 ВАЖНО! Нов Erasmus Policy Statement и нова Европейска Харта Еразъм+ на ЛТУ

Публикувани са нов Erasmus Policy Statement (Overall Strategy) и нова Европейска Харта Еразъм+ на ЛТУ

Erasmus Policy Statement (Overall Strategy) PDF-format

нова Европейска Харта Еразъм+ PDF-format