Програма Erasmus+ на ЕС в Лесотехнически униврситетСъдържание на страницата.

Кандидатстване

Как да кандидатстваме?

Студентите, които се интересуват от програма „Еразъм+”, могат да заповядат да видят презентацията на колегите, които са били на мобилност. Обикновено тези презентации се правят през октомври месец. Съобщаваме за това събитие с плакатите, поставени пред кабинет 133 (Еразъм-офис) и на входа в сграда А на ЛТУ, както и на Учебно-лекционния корпус (УЛК). Каним всички кандидати от Агрономически Факултет, ФЕЛА, ФСУ, и всички останали заинтересувани студенти.

Ето някои важни интернет-адреса:
www.ltu.bg
erasmus-plus.msd-bg.com

Как кандидатстваме за мобилност?

Всички студенти, желаещи да кандидатстват за мобилност по програма „Еразъм+”, трябва да прочетат следната информация:

  1. За да можете да заминете по програмата за период минимум от 3 до максимум 10 месеца (една академична година), в катедрата, която осигурява обучението по вашата специалност, трябва да е подписано Интер-институционално споразумение с подобна катедра от Висше училище от страна-членка на Европейския съюз.
  2. Необходимо е да имате отлично ниво на владеене на езика, на който се водят занятията, доказано със сертификат от фирма, обучаваща по чужди езици или диплома от средно езиково училище.
  3. Необходимо е да имате отличен или много добър успех от предишните семестри в ЛТУ (минимум 2 семестъра).
  4. Трябва да кандидатствате в селекцията, обявена за съответния партньорски университет.
  5. Ако бъдете селектирани, подписвате договор с ЛТУ, според който Националната Агенция осигурява субсидия. Субсидията не покрива всички разходи на студента в чужбина. По програма „Еразъм+”, размерът на месечния грант за студентска мобилност с цел обучение за програмна страна е в размер на 520 евро за Италия, Австрия, Германия; за Унгария максимумът е 470 евро. Всички правила за финансиране на студентски мобилности с цел обучение са публикувани в Еразъм сайта на ЛТУ в документа „Ръководство по програма Еразъм+” в pdf-формат. Този документ е достъпен в блок „Важни документи”

Допълнителни сведения

Допълнителна информация по програма „Еразъм+” можете да намерите на сайта на „Център за развитие на човешките ресурси” (България) www.hrdc.bg. На този сайт са публикувани и формуляри за кандидатстване за централизирани дейности.

За специалност „Инженерен дизайн”

В стаята на катедра „Интериор и дизайн за мебели” (стая 437, IV-ти етаж, сграда „А“) се събират заявки за студентски мобилности по програма „Еразъм+”, академична 2020/2021г., летен семестър по споразумение за две (или три) мобилности по 4.5 месеца (един семестър) за Университета по приложни науки в Залцбург, Австрия.

Образци на документи за студенти

специалност „Инженерен дизайн”
специалност „Технология на дървесината”
специалност „Ветеринарна медицина”