Програма Erasmus+ на ЕС в Лесотехнически униврситетСъдържание на страницата.

Учебни планове

Факултет АГРОНОМИЧЕСКИ

специалност „Агрономство”, ОКС Бакалавър PDF-формат

специалност „Растителна защита”, ОКС Бакалавър PDF-формат

Факултет ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

специалност „Ветеринарна медицина”, ОКС Магистър PDF-формат

Факултет ГОРСКА ПРОМИШЛЕНОСТ

специалност „Инженерен дизайн”, ОКС Бакалавър PDF-формат

Факултет ГОРСКО СТОПАНСТВО

специалност „Горско стопанство”, ОКС Бакалавър PDF-формат

Факултет ЕКОЛОГИЯ И ЛАНДШАФТНА АРХИТЕКТУРА

специалност „Екология и опазване на околната среда” PDF-формат

специалност „Ландшафтна архитектура” PDF-формат

Факултет СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

специалност „Алтернативен туризъм”, ОКС Бакалавър PDF-формат

специалност „Алтернативен туризъм”, ОКС Магистър PDF-формат

специалност „Стопанско управление”, ОКС Бакалавър PDF-формат

специалност „Стопанско управление”, ОКС Магистър PDF-формат